OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Výzva č. 3 na absolvovanie kontrolných strelieb - 2023

strelec2

Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. 

Termín: 14.10.2023 (sobota)
Čas: od 8.30 hod. do 12.00 hod.
Miesto: Strelecký areál - ZOHOR

Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2023, avšak kontrolných strelieb má povinnosť sa zúčastniť každý držiteľ poľovného lístka, ktorí sa ich nezúčastnil za posledných 5 rokov, resp. platil napr. poplatok za neúčasť na kontrolných streľbách pri predlžovaní resp. pri vydávaní jeho posledného poľovného lístka. Noví držitelia poľovných lístkov majú povinnosť sa zúčastniť kontrolných strelieb prvé tri roky každý rok od vydania ich poľovného lístka. 

Ďalej viď príloha tohto oznamu.

 

S pozdravom "Poľovníctvu zdar" 
OPK Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2023 LIST 3 (1).pdf)Pozvánka KS 2023 LIST 3 (1).pdf[Pozvánka]314 kB

Výzva č. 2 na absolvovanie kontrolných strelieb - 2023

strelec2Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. 

Termín: 23.09.2023 (sobota)
Čas: od 8.30 hod. do 12.00 hod.
Miesto: Strelecký areál - ZOHOR

Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2023, avšak kontrolných strelieb má povinnosť sa zúčastniť každý držiteľ poľovného lístka, ktorí sa ich nezúčastnil za posledných 5 rokov, resp. platil napr. poplatok za neúčasť na kontrolných streľbách pri predlžovaní resp. pri vydávaní jeho posledného poľovného lístka. Noví držitelia poľovných lístkov majú povinnosť sa zúčastniť kontrolných strelieb prvé tri roky každý rok od vydania ich poľovného lístka. 

Ďalej viď príloha tohto oznamu.

 S pozdravom "Poľovníctvu zdar" 

OPK Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2023 LIST 2 www.pdf)Pozvánka KS 2023 LIST 2 www.pdf[pozvánka]314 kB

VÝZVA NA ÚČASŤ NA PROTESTE PROTI LIKVIDAČNÉMU ZÁKONU O POĽOVNÍCTVE - 18.5.2023, NR SR BRATISLAVA

SPK140

Vážení kolegovia, priatelia poľovníctva,

prežili sme mnoho ťažkých chvíľ od obdobia založenia organizovaného poľovníctva v roku 1920, prekonali sme mnoho míľnikov a postupne sme dokázali, že poľovnícka samospráva je na Slovensku korektnou súčasťou verejnej správy. Naši predkovia položili základy silnej jednotnej celoslovenskej organizácie a my sme sa pričinili o to, že dnes máme na Slovensku poľovnícku samosprávu, ktorá je vzhľadom na svoj právny status schopná veľmi účinne a cieľavedome hájiť záujmy všetkých svojich členov.

V tomto volebnom období sa žiaľ, poľovníctvo preukázateľne stalo predmetom politického zápasu a napriek všetkým snahám chrániť naše práva a právom chránené záujmy sme sa dostali do stavu, kedy bude nutné aj vašou fyzickou prítomnosťou a účasťou na verejnom proteste prejaviť názor, profesijnú spolupatričnosť a podporu poľovníctva.

Určite spolu s členmi prezídia a členmi odborných komisií SPK, volenými funkcionármi takmer denne participujúcimi na obhajobe princípov formulovaných v petícii Poľovníctvo má zmysel, sledujete proces likvidácie poľovníctva v podobe, keď niekoľko samozvancov, žiaľ aj z našich radov a niekoľko veci neznalých zmanipulovaných politikov, vytrvale útočí na základy organizovaného poľovníctva. Ich snahy, napriek spoločenskej objednávke v podobe viac ako 150 tisíc signatárov petície Poľovníctvo má zmysel, môžu v súčasnej politickej situácii na Slovensku prerásť do schválenia poslaneckého návrhu trojice poslancov Fecko-Pročko-Kučera na zmenu a doplnenie zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorom sa bude v NR SR hlasovať 18. mája 2023 o 11.00 hod.

ČO NAJZÁSADNEJŠIE MENÍ TENTO NEODBORNÝ POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE?

 • každý užívateľ poľovného revíru bude povinný prijať vlastníkov/prenajímateľov pozemkov nad 1 ha kdekoľvek na Slovensku;
 • rozhodovať o revíroch bude každý vlastník nad 1m2;
 • nebude fungovať transparentné a kontrolované posúdenie ulovenej trofejovej zveri;
 • absolútny koniec chovateľských prehliadkam;
 • sokoliarstvo, kynológia a poľovníctvo všeobecne už nebude mať centrálne riadenie;
 • neúmerne sa zvýši cena poistného;
 • poľovnícke skúšky bude môcť vykonávať každá organizácia, ktorá o to požiada;
 • škody spôsobené zverou nad 3 % budú hradiť v plnej výške členovia ÚPR;
 • v poľovných revíroch s 50 % podielom vo vlastníctve štátu bude rozhodovať o budúcom užívateľovi len cena;
 • zrušením SPK sa bude každý poľovník zastupovať už len sám za seba;
 • na lov nebude potrebné povolenie ani značka pokiaľ si ju vyžiada vlastník pozemku;
 • a ďalšie zmeny smerujúce k zrušeniu odborných, právnych, ekonomických a spoločenských pilierov organizovaného poľovníctva.

Z tohto dôvodu vás Prezídium SPK žiada, aby ste prišli na VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 18.5.2023 od 10.00 hod. pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

Prosíme Vás všetkých, aby ste prišli v poľovníckom oblečení a v reflexných vestách/mikinách/šiltovkách/atď. (oranžová farba).

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (List_prezidenta.pdf)List_prezidenta.pdf[List prezidenta]106 kB

Čítať ďalej...

Oznámenie o konaní fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov

farbiarBavorsky
Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že v súlade s §75 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. sa uskutoční kontrola fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov (PUP). Uvedená informácia sa prioritne týka užívateľov poľovných revírov v Bratislave, avšak je možná aj účasť majiteľov poľovných a poľovne upotrebiteľných psov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava. Viac v priloženom dokumente.

Čítať ďalej...

Výzva na absolvovanie kontrolných strelieb - 2023

strelec4Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. 

Termín: 15.04.2023 (sobota)
Čas: od 8.30 hod. do 12.00 hod.
Miesto: Strelecký areál - ZOHOR

 

Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2023, avšak kontrolných strelieb má povinnosť sa zúčastniť každý držiteľ poľovného lístka, ktorí sa ich nezúčastnil za posledných 5 rokov, resp. platil napr. poplatok za neúčasť na kontrolných streľbách pri predlžovaní resp. pri vydávaní jeho posledného poľovného lístka. Noví držitelia poľovných lístkov majú povinnosť sa zúčastniť kontrolných strelieb prvé tri roky každý rok od vydania ich poľovného lístka. 

Čítať ďalej...

Upozornenie - Končiace PL k 31.12.2022

plDobrý deň, dovoľujeme si Vám pripomenúť, aby ste v zhone svojich pracovných a osobných povinností nezabudli, že Váš poľovný lístok končí k 31.12.2022.

V nadväznosti na uvedené Vám v prílohe tohto oznámenia preposielame aj podrobné informácie ohľadne predĺženia predmetného poľovného lístka.
V prípade, že ste si už medzitým podali žiadosť o predĺženie Vášho poľovného lístka považujte toto "upozornenie" za bezpredmetné.
V prípade, že už  si poľovný lístok nechcete predĺžiť, prosím oznámte nám to krátkym e-mailom, aby sme Vás vyradili z databázy. Ďakujeme.   
 
POZOR!!! príloha e-mailu má dve strany. 
 
S pozdravom  "Poľovníctvu zdar" OPK BA
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (UPOZORNENIE o skončení platnosti PL-2022 (1~.pdf)UPOZORNENIE o skončení platnosti PL-2022 (1~.pdf[Upozornenie - končiale PL 2022]402 kB

Výzva na absolvovanie kontrolných strelieb

 Termín: 08.10.2022

Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2022, avšak kontrolných strelieb majú povinnosť sa zúčastniť aj noví držitelia poľovných lístkov a to prvé tri roky každý rok ak sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi dlhej poľovnej zbrane. Viac v priloženom dokumente.

(viď príloha tohto oznamu)

 

S pozdravom "Poľovníctvu zdar"

OPK Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2022 LIST 2- www (3) (1).pdf)Pozvánka KS 2022 LIST 2- www (3) (1).pdf[pozvánka]314 kB

Oznámenie o konaní fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov

Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že v súlade s §75 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. sa uskutoční kontrola fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov (PUP). Uvedená informácia sa prioritne týka užívateľov poľovných revírov v Bratislave, avšak je možná aj účasť majiteľov poľovných a poľovne upotrebiteľných psov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava.

Viac v priloženom dokumente.

Čítať ďalej...

Kontrolná streľba členov OPK Bratislava

Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2022, avšak kontrolných strelieb majú povinnosť sa zúčastniť aj noví držitelia poľovných lístkov a to prvé tri roky každý rok ak sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi dlhej poľovnej zbrane.

Viac v priloženom dokumente.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka na KS 2022 - LIST - www.pdf)Pozvánka na KS 2022 - LIST - www.pdf[Pozvánka]313 kB

Čítať ďalej...

OZNAM kancelárie v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200Z dôvodu ochorenia na COVID-19 a následne nariadenej karanténny Vám oznamujeme, že kancelária Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava bude s predpokladom ľahkého priebehu do 9. januára 2022 

ZATVORENÁ

V prípade ľahkého prekonania si prosím následne od 13. januára 2022 overte proces fungovania kancelárie a dohodnite si stretnutie na prevzatie už Vášho vyhotoveného poľovného lístka na základe prideľovaných časeniek resp. na podanie Vašej žiadosti o vydanie poľovného lístka. O časenku od daného dňa možno požiadať telefonicky na čísle: 0911 99 28 82, v štandardných úradných dňoch a úradných hodinách alebo prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Za pochopenie ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia.
S pozdravom „Poľovníctvu zdar“

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam ochorenie COVID-19.docx)Oznam ochorenie COVID-19.docx[oznam .doc]116 kB
Nachádzate sa tu: Home