OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Kontrolná streľba členov OPK Bratislava

Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2022, avšak kontrolných strelieb majú povinnosť sa zúčastniť aj noví držitelia poľovných lístkov a to prvé tri roky každý rok ak sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi dlhej poľovnej zbrane.

Viac v priloženom dokumente.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka na KS 2022 - LIST - www.pdf)Pozvánka na KS 2022 - LIST - www.pdf[Pozvánka]313 kB

Čítať ďalej...

OZNAM kancelárie v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200Z dôvodu ochorenia na COVID-19 a následne nariadenej karanténny Vám oznamujeme, že kancelária Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava bude s predpokladom ľahkého priebehu do 9. januára 2022 

ZATVORENÁ

V prípade ľahkého prekonania si prosím následne od 13. januára 2022 overte proces fungovania kancelárie a dohodnite si stretnutie na prevzatie už Vášho vyhotoveného poľovného lístka na základe prideľovaných časeniek resp. na podanie Vašej žiadosti o vydanie poľovného lístka. O časenku od daného dňa možno požiadať telefonicky na čísle: 0911 99 28 82, v štandardných úradných dňoch a úradných hodinách alebo prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Za pochopenie ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia.
S pozdravom „Poľovníctvu zdar“

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam ochorenie COVID-19.docx)Oznam ochorenie COVID-19.docx[oznam .doc]116 kB

OZNAM - predlžovanie PL počas núdzového stavu - COVID19

SARS CoV 2 COVID 19 200

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky a následne vydaných Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, budú z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19 kancelárie Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava do odvolania

Z A T V O R E N É

Žiadosti o predĺženie poľovných lístkov so všetkými náležitosťami uvedenými v zaslanom „Upozornení pred ukončením platnosti poľovníckeho lístka“ je možné naďalej podávať a to formou Pošty Slovenskej republiky resp. hodením zalepenej obálky do poštovej schránky v rámci úradných dní a hodín. Zároveň v prípade nejasností a potrebných doplnení je možná v rámci úradných dní a hodín aj telefonická komunikácia.
Kontakty:
MsO SPZ BA - mobil: 0911 97 62 69, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
OPK BA - mobil: 0911 99 28 82, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Za pochopenie ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia.
S pozdravom „Poľovníctvu zdar“

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (UPOZORNENIE o skončení platnosti PL-2021.pdf)UPOZORNENIE o skončení platnosti PL-2021.pdf[UPOZORNENIE pred ukončením platnosti poľovníckeho lístka]403 kB
Stiahnúť tento súbor (ziadost_o_vydanie_pl.pdf)ziadost_o_vydanie_pl.pdf[Žiadosť občan SR]355 kB
Stiahnúť tento súbor (Oboznamenie so spracovanim OU2019.doc)Oboznamenie so spracovanim OU2019.doc[Oboznámenie so spracúvaním OÚ ver. 2019]106 kB
Stiahnúť tento súbor (suhlasdotknutej osoby2018.doc)suhlasdotknutej osoby2018.doc[Súhlas dotknutej osoby ver. 2018]46 kB

Oznámenie pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31.12.2020 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava, že ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka je potrebné ... 
Predlžovanie poľovného lístka, môžete realizovať už od polovice mesiaca október 2020.
(viď príloha tohto oznamu).
 
V nadväznosti na uvedené si Vás ďalej dovoľujeme požiadať v súvislosti s rozmáhajúcim novým typom koronavírusu COVID-19 o dodržiavanie všetkých preventívno -bezpečnostných opatrení prijatých či už Vládou Slovenskej republiky, Krízovým  štábom Slovenskej republiky ako aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky resp. Regionálnym  úradom verejného  zdravotníctva Bratislava.
V súvislosti s uvedeným je potrebné predovšetkým:
1. riadiť sa oznamom a  aktuálnym postupom zverejneným na dverách kancelárie Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava resp. na internetovej stránke Slovenskej poľovníckej komory a Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava
2.vstupovať do priestorov Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava jednotlivo,
3. mať správne nasadené rúško (zakrytý nos aj ústa),
4. po vstupe použiť pripravenú dezinfekciu,
5. priniesť a použiť svoje vlastné písacie potreby,
 
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať z dôvodu ochrany nás všetkých, aby ste návštevu kancelárie Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava vykonali aspoň 14 dní po Vašom návrate zo zahraničia resp. po kontakte s niekým kto sa vrátil zo zahraničia, a aj to len v prípade, že nemáte, žiadne známe príznaky predmetného vírusového ochorenia.
V prípade, že sa u Vás objavia príznaky COVID-19, bezodkladne informujte kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava tak, aby po pozitívnom výsledku Vášho testovania vedela realizovať potrebné kroky na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia.
 
Za pochopenie ĎAKUJEME
 
S pozdravom
 
OPK Bratislava
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o konci PL 2020  (www).pdf)Oznámenie o konci PL 2020 (www).pdf[Oznámenie scan]1190 kB
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o konci PL 2020 (www).docx)Oznámenie o konci PL 2020 (www).docx[oznámenie]38 kB

Pozvánka na Kontrolné streľby - pre držiteľov poľovných lístkov, majúcich trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK Bratislava

Pozvánka na Kontrolné streľby - pre držiteľov poľovných lístkov, majúcich trvalý pobyt v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava
Dovoľujeme si Vás pozvať na Kontrolné streľby, organizované Obvodnou poľovníckou komorou Bratislava pre držiteľov poľovných lístkov, ktorí majú  trvalý pobyt v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Bratislava.

(viď príloha tohto oznamu).

 

Poznámka:     

V súvislosti s uvedeným je potrebné predovšetkým:

  1. nahlásiť svoju záväznú účasť na predmetnej akcii a to do 5. októbra 2020 – nahlásiť je potrebné meno s priezviskom a s číslom poľovného lístka a telefónnym číslom.

nahlásiť účasť možno e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Je striktne daný maximálny počet účastníkov a zároveň je potrebné pripraviť vzorovú prezentačnú listinu s čestnými prehláseniami a overeniami účastníkov. V prípade, akýchkoľvek zmien či doplnení budete na Vašom telefónnom čísle kontaktovaný.

Uvedené je potrebné s ohľadom na rozmáhajúci sa nový typ koronavírusu COVID-19 a na povinnosť dodržania všetkých preventívno-bezpečnostných opatrení prijatých či už Vládou Slovenskej republiky, Krízovým  štábom Slovenskej republiky ako aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky resp. Regionálnym  úradom ver ejného  zdravotníctva Bratislava.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, z dôvodu ochrany nás všetkých, v prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia pred menej ako 14 dňami resp. boli ste pred menej ako 14 dňami v kontakte s niekým kto sa vrátil zo zahraničia, aby ste sa v deň konania zhromaždenia resp. zasadnutia preukázali negatívnym testom na COVID-19 a aj to len v prípade, že nemáte, žiadne známe príznaky predmetného vírusového ochorenia.

V prípade, že sa u Vás objavia príznaky COVID-19, bezodkladne informujte kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava tak, aby po pozitívnom výsledku Vášho testovania vedela realizovať potrebné kroky na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia.

Za pochopenie ĎAKUJEME

S pozdravom
OPK Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2020 (www).pdf)Pozvánka KS 2020 (www).pdf[Pozvánka scan]1146 kB
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2020 (www).docx)Pozvánka KS 2020 (www).docx[Pozvánka]38 kB

Pozvánka na zhromaždenie resp. zasadnutie nezaradených členov

Pozvánka na zhromaždenie resp. zasadnutie nezaradených členov (fyzických osôb) Slovenskej poľovníckej komory, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Bratislava, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky Slovenskej poľovníckej komory.

Dovoľujeme si Vás pozvať na zhroma ždenie resp. zasadnutie nezaradených členov (fyzických osôb) Slovenskej poľovníckej komory, ktorí majú  trvalý pobyt v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Bratislava, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky Slovenskej poľovníckej komory.
(viď príloha tohto oznamu).

Poznámka:     

V súvislosti s uvedeným je potrebné predovšetkým:

  1. nahlásiť svoju záväznú účasť na predmetnom zhromaždení resp. zasadnutí a to do 21. septembra 2020 – nahlásiť je potrebné meno s priezviskom a s číslom poľovného lístka a telefónnym číslom.

nahlásiť účasť možno e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. resp. na mobilnom čísle 0911 99 28 82

Je striktne daný maximálny počet účastníkov a zároveň je potrebné pripraviť vzorovú prezentačnú listinu s čestnými prehláseniami a overeniami účastníkov. V prípade, akýchkoľvek zmien či doplnení budete na Vašom telefónnom čísle kontaktovaný.

Uvedené je potrebné s ohľadom na rozmáhajúci sa nový typ koronavírusu COVID-19 a na povinnosť dodržania všetkých preventívno-bezpečnostných opatrení prijatých či už Vládou Slovenskej republiky, Krízovým  štábom Slovenskej republiky ako aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky resp. Regionálnym  úradom verejného  zdravotníctva Bratislava.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, z dôvodu ochrany nás všetkých, v prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia pred menej ako 14 dňami resp. boli ste pred menej ako 14 dňami v kontakte s niekým kto sa vrátil zo zahraničia, aby ste sa v deň konania zhromaždenia resp. zasadnutia preukázali negatívnym testom na COVID-19 a aj to len v prípade, že nemáte, žiadne známe príznaky predmetného vírusového ochorenia.

  1. pred  vstupom do priestorov bude potrebné mať správne nasadené rúško (zakrytý nos aj ústa),
  1. po vstupe bude potrebné použiť pripravenú dezinfekciu a dodržiavať stanovené rozostúpi,
  1. pri prezentácii bude potrebné pristupovať jednotlivo a preukázať sa platným poľovným lístkom a platným dokladom totožnosti (Občianskym preukazom),
  1. je potrebné si priniesť vlastné písacie potreby,
  1. riadiť sa oznamami a pokynmi

Za pochopenie ĎAKUJEME

S pozdravom
OPK Bratislava

OZNAM o režime otvorenia kancelárie v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200V nadväznosti na vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s informáciami z Krízového štábu Slovenskej republiky a z Úradu ver ejného zdravotníctva Slovenskej republiky dochádza k čiastočnému uvoľneniu opatrení prijatých z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19.
Na základe uvedeného sa Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava

O T V Á R A nasledovne:

v mesiaci MÁJ: budú kancelárie fungovať na základe prideľovaných časeniek o časenku možno požiadať telefonicky na čísle: 0911 99 28 82, alebo prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
v mesiaci JÚN: od 08. 06. 2020 budú kancelárie za podmienky, že nedôjde k zmene a nebudú nanovo prijímané sprísňujúce opatrenia fungovať štandardne a to v nasledujúcich dňoch a hodinách:
- v pondelok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.,
- v stredu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Za pochopenie ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia.
S pozdravom „Poľovníctvu zdar“

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam www o režime otvorenia kancelárie_ (~.docx)Oznam www o režime otvorenia kancelárie_ (~.docx[oznam formát .doc]200 kB

OZNAM o predĺžení zatvorenia kancelárie v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a  Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava bude do odvolania

Z A T V O R E N Á

Podľa informácií z Krízového štábu Slovenskej republiky a z Úradu ver ejného zdravotníctva sa predpokladá, že k čiastočnému uvoľneniu by malo prísť na prelome letných mesiacov 2020. Uvedené rozhodnutie je prijaté v súvislosti so stupňujúcim rozšírením a sprísnením prijatých opatrení Krízovým štábom Slovenskej republiky a v nadväznosti na predĺženie vyhlásenia núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky, ako preventívne opatrenie z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19.

rámci uvedenej doby bude možná v rámci úradných dní (pondelok a streda) a hodín (od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.) obmedzená telefonická a e-mailová komunikácia.

Za pochopenie ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia.

S pozdravom 
„Poľovníctvu zdar“

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam www o predĺžení zatvorenia kancelá~.docx)Oznam www o predĺžení zatvorenia kancelá~.docx[Oznam - formát .doc]200 kB

OZNAM o zákaze organizovania a usporadúvania podujatí v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava
R U Š Í  do odvolania všetky podujatia.

Rozhodnutie je prijaté v nadväznosti na vyhlásenie pandémie ochorenia COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v súvislosti s nariadeným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam www o zákaze organizovania hromadnýc~.docx)Oznam www o zákaze organizovania hromadnýc~.docx[Oznam vo fotmáte .doc]202 kB

Čítať ďalej...

OZNAM o zatvorení kancelárie

SARS CoV 2 COVID 19 200

Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava bude zatiaľ od 16. marca 2020 do 31. marca 2020

Z A T V O R E N Á

Uvedené rozhodnutie je prijaté v súvislosti s prijatými sprísnenými opatreniami krízovým štábom Slovenskej republiky a v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky, ako preventívne
opatrenie z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19.

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home