OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

OZNAM o predĺžení zatvorenia kancelárie v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a  Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava bude do odvolania

Z A T V O R E N Á

Podľa informácií z Krízového štábu Slovenskej republiky a z Úradu ver ejného zdravotníctva sa predpokladá, že k čiastočnému uvoľneniu by malo prísť na prelome letných mesiacov 2020. Uvedené rozhodnutie je prijaté v súvislosti so stupňujúcim rozšírením a sprísnením prijatých opatrení Krízovým štábom Slovenskej republiky a v nadväznosti na predĺženie vyhlásenia núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky, ako preventívne opatrenie z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19.

rámci uvedenej doby bude možná v rámci úradných dní (pondelok a streda) a hodín (od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.) obmedzená telefonická a e-mailová komunikácia.

Za pochopenie ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia.

S pozdravom 
„Poľovníctvu zdar“

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam www o predĺžení zatvorenia kancelá~.docx)Oznam www o predĺžení zatvorenia kancelá~.docx[Oznam - formát .doc]200 kB

OZNAM o zákaze organizovania a usporadúvania podujatí v súvislosti s COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava
R U Š Í  do odvolania všetky podujatia.

Rozhodnutie je prijaté v nadväznosti na vyhlásenie pandémie ochorenia COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v súvislosti s nariadeným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam www o zákaze organizovania hromadnýc~.docx)Oznam www o zákaze organizovania hromadnýc~.docx[Oznam vo fotmáte .doc]202 kB

Čítať ďalej...

OZNAM o zatvorení kancelárie

SARS CoV 2 COVID 19 200

Kancelária Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava bude zatiaľ od 16. marca 2020 do 31. marca 2020

Z A T V O R E N Á

Uvedené rozhodnutie je prijaté v súvislosti s prijatými sprísnenými opatreniami krízovým štábom Slovenskej republiky a v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky, ako preventívne
opatrenie z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19.

Čítať ďalej...

OZNAM o zrušení CHPPT 2020

SARS CoV 2 COVID 19 200

Vážení kolegovia,

Obvodná poľovnícka komora so sídlom v Bratislave, informuje všetkých svojich členov ako aj všetkých záujemcov, ktorí plánovali navštíviť chovateľskú prehliadku organizovanú OPK BA spolu s PS Devínska Kobyla, v dňoch 20. marca 2020 a 21. marca 2020 v priesto roch Kultúrneho centra FONTÁNA, na ulici Ožvoldíkova 12, (Bratislava - Dúbravka)  o nasledovnom:

Chovateľská prehliadka ulovených trofejí v poľovníckej sezóne 2019/2020 sa vzhľadom na stav a vývoj šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 ako aj na základe vydaných opatrení Krízového štábu SR s vydaným celoplošným zákazom organizácie akýchkoľvek kultúrnych a spoločenských podujatí vo vyššie uvedenom termíne 

R U Š Í .

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznam www  o zrušení CHPPT 2020 v súvislo~.docx)Oznam www o zrušení CHPPT 2020 v súvislo~.docx[oznam formát A4, doc]200 kB

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31. 12.2019 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava, že ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka - je potrebné, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t. j. do 30. 11. 2019.

Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne už nepôjde o predĺženie poľovného lístka, ale o vydanie nového poľovného lístka. Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že zbrojný preukaz bude na poľovné účely neplatný.

V prvom rade je potrebné si obnoviť členstvo, väčšina žiadateľov má Členský preukaz Mestskej organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava, so sídlom na ulici Heyrovského č. 1, je potrebné prísť, uhradiť poplatok za členstvo vrátane poistného (1 rok = 20,- €), (5 rokov = 100,- €), (10 rokov = 200,- €)) a počkať na vystavenie dokladu o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka, ktoré je prílohou žiadosti o predĺženie poľovného lístka.

Pri predlžovaní poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore Bratislava je potrebné predložiť nasledovné náležitosti:

Čítať ďalej...

ZMENA SÍDLA

OPK Bratislava sa sťahuje na novú adresu Heyrovského 1, Bratislava - Lamač, 84103.

Otvorené od 10.1.2018

Mapa

Čítať ďalej...

SVÄTOHUBERTOVSKÁ OMŠA

Obvodná poľovnícka komora Bratislava, Františkánsky kostol Zvesto vania Pána v Bratislave, Spevácky zbor a orchester Chorus CANTILENA

Vás srdečne pozývajúna&nbsp ; SVÄTOHUBERTOVSKÚ OMŠU, ktorá sa uskutoční  12. novembra 2017 o 18,30 hod.
vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Leták_hubertovská omša (2017).docx)Leták_hubertovská omša (2017).docx[Leták]225 kB

OZNÁMENIE pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31. 12.2017 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava, že ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka - je potrebné, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t. j. do 30. 11. 2017.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o skončení platnosti PL (2017) (SP~.docx)Oznámenie o skončení platnosti PL (2017) (SP~.docx[Oznámenie o skončení platnosti PL 2017]37 kB

Čítať ďalej...

Reprezentačný ples poľovníkov

MsO SPZ v Bratislave, OPK Bratislava a Nadácia ochrany prírody a voľne žijúcich zvierat dovoľujú si Vás pozvať na

Reprezentačný Ples Polovníkov,

ktorý sa uskutoční 3. februára 2017 od 19.00h v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

Predaj vstupeniek v kancelárii OPK Bratislava, Haanova 19, 85104 Bratislava, 0911 992 882

miesto : hotel Holiday Inn v Bratislave
dátum: 3. februára 2017
čas: od 19.00 hod.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (BA-PLES-2017.jpg)BA-PLES-2017.jpg[Plagát]183 kB

Čítať ďalej...

Reprezentačný ples poľovníkov

Ter mín plesu: 5. februára 2016
Zahájenie plesu: 19.00 hod

Miesto konania: Hotel Holiday Inn - Bratislava.

cena lístka: 60,- €

Čas predaja lístkov:
pondelok   od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h.
streda     od 8.00 h. do 12.00 h . a od 13.00 h. do 17.00 h.

Miesto predaja lístkov: v priestoroch Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava na Haanovej ulici č. 19 Bratislava - Petržalka

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pozvanka PLES 2016.pdf)pozvanka PLES 2016.pdf[pozvánka]154 kB
Nachádzate sa tu: Home