OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Oznámenie pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31.12.2020 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava, že ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka je potrebné ... 
Predlžovanie poľovného lístka, môžete realizovať už od polovice mesiaca október 2020.
(viď príloha tohto oznamu).
 
V nadväznosti na uvedené si Vás ďalej dovoľujeme požiadať v súvislosti s rozmáhajúcim novým typom koronavírusu COVID-19 o dodržiavanie všetkých preventívno -bezpečnostných opatrení prijatých či už Vládou Slovenskej republiky, Krízovým  štábom Slovenskej republiky ako aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky resp. Regionálnym  úradom verejného  zdravotníctva Bratislava.
V súvislosti s uvedeným je potrebné predovšetkým:
1. riadiť sa oznamom a  aktuálnym postupom zverejneným na dverách kancelárie Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava resp. na internetovej stránke Slovenskej poľovníckej komory a Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava
2.vstupovať do priestorov Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava jednotlivo,
3. mať správne nasadené rúško (zakrytý nos aj ústa),
4. po vstupe použiť pripravenú dezinfekciu,
5. priniesť a použiť svoje vlastné písacie potreby,
 
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať z dôvodu ochrany nás všetkých, aby ste návštevu kancelárie Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava vykonali aspoň 14 dní po Vašom návrate zo zahraničia resp. po kontakte s niekým kto sa vrátil zo zahraničia, a aj to len v prípade, že nemáte, žiadne známe príznaky predmetného vírusového ochorenia.
V prípade, že sa u Vás objavia príznaky COVID-19, bezodkladne informujte kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava tak, aby po pozitívnom výsledku Vášho testovania vedela realizovať potrebné kroky na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia.
 
Za pochopenie ĎAKUJEME
 
S pozdravom
 
OPK Bratislava
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o konci PL 2020  (www).pdf)Oznámenie o konci PL 2020 (www).pdf[Oznámenie scan]1190 kB
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o konci PL 2020 (www).docx)Oznámenie o konci PL 2020 (www).docx[oznámenie]38 kB
Nachádzate sa tu: Home Oznámenie pred ukončením platnosti poľovného lístka